מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפושShow Me
אלבום
Ofra Haza '97 (1997)
מידע
מילים
Ofra Haza, Bezalel Aloni and Frank Peterson
לחן
Ofra Haza, Bezalel Aloni and Frank Peterson
עיבוד
Frank Peterson
מילים

Show me
Show me

Sitting around the table
Learning the lesson of years
So far away in heaven
Someone is shedding a tear
Nobody knows, nobody knows
Who will pay, who will stay
Another day

Show me, show me the light
Open the door
Tell me, tell me I'm right
Show me some more

Dancing around the table
Watching the candles light up
Feeling the fire inside me
Moving my lips to the cup
Everyone knows, everyone knows
When they pay, they will stay
Another day

Show me, show me the light
Open the door
Hold me, hold me so tight
Leave me no more

IM EN ANI LI MI LI MI LI
IM EN ANI LI MI LI MI
IM EN ANI LI MI LI MI LI
IM EN ANI LI MI LI MI

Show me, show me the light
Open the door
Tell me, tell me I'm right
Show me some more

Show me, show me the light
Open the door
Hold me, hold me so tight
Leave me no more

IM EN ANI LI MI LI MI LI
IM EN ANI LI MI LI MI
IM EN ANI LI MI LI MI LI
IM EN ANI LI MI LI MI

IM EN ANI LI MI LI MI LI
IM EN ANI LI MI LI MI
IM EN ANI LI MI LI MI LI
IM EN ANI LI MI LI MI

עפרה חזה 1957 - 2000