מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפושTake 7/8
אלבום
Kirya (1992)
מידע
מילים
Ofra Haza, Aharon Amram and Bezalel Aloni
לחן
Ofra Haza, Aharon Amram and Bezalel Aloni
עיבוד
Don Was, Ofra Haza and Bezalel Aloni
מילים

Hey... hey... hey...
Hey... hey... hey...
Hey... hey... hey...
IRHAMI DMOOEI
HO HO YA YOOMA
IRHAMI DMOOEI
YOOMA
WE INTI RUHI
HO HO YA YOOMA
WE INTI RUHI
YOOMA
HEY... HEY... HEY...
MAHABUB GALBI MAHABUB GALBI
MAHABUB GALBI - WENO?
ANA NAZALTI ANA NAZALTI
ANA NAZALTI SHUFO
IRHAMI DMOOEI
HO HO YA YOOMA
IRHAMI DMOOEI
YOOMA
WE INTI RUHI
HO HO YA YOOMA
WE INTI RUHI
YOOMA
HEY... HEY... HEY...
HEY... HEY... HEY...

עפרה חזה 1957 - 2000