מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש???? ??? ????
אלבום וחוץ מזה הכל בסדר (1976)
מידע
מילים
?????-?????
לחן
?????-?????
עיבוד
???? ???
מילים

אהיה אשר אהיה
רצה על עמך
ושמע תפילתי
ממעון קדשך

הנה אני כוסף לבית מקדשך
לראות גאון עוזך והוד הדרתך

הנה אני כוסף לבית מקדשך
לראות גאון עוזך והוד הדרתך

הנה אני כוסף לבית מקדשך
לראות גאון עוזך והוד הדרתך

רחם יחידתי
אשר היא נגדך
קצר לגלותי
אני נשען בך

הנה אני כוסף לבית מקדשך
לראות גאון עוזך והוד הדרתך

הנה אני כוסף לבית מקדשך
לראות גאון עוזך והוד הדרתך

הנה אני כוסף לבית מקדשך
לראות גאון עוזך והוד הדרתך

הנה אני כוסף לבית מקדשך
לראות גאון עוזך והוד הדרתך

הנה אני כוסף לבית מקדשך
לראות גאון עוזך והוד הדרתך

הנה אני כוסף לבית מקדשך
לראות גאון עוזך והוד הדרתך

הנה אני כוסף לבית מקדשך
לראות גאון עוזך והוד הדרתך

עפרה חזה 1957 - 2000