מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש?????
אלבום שירי תימן (1984)
מידע
מילים
???? ????
לחן
???? ????
עיבוד
??? ????
מילים

לידמעייני יכון באב אסבא מפתוח
לידמעייני יכון באב אסבא מפתוח
יא רבי אירחם וידאוי גלבי אל מגרוח
יא רבי אירחם וידאוי גלבי אל מגרוח

מין פיין אגי לאק ומין פיין אלתאוי בעדק
מין פיין אגי לאק ומין פיין אלתאוי בעדק
מין פיין טריק אל מחיבא לא דאכלי גלבק
מין פיין טריק אל מחיבא לא דאכלי גלבק

גלבי יחיב איל הווה לא תמנעו מני
גלבי יחיב איל הווה לא תמנעו מני
לא לי חביב יסתמיע קולי וירחמני
לא לי חביב יסתמיע קולי וירחמני

מאן די גרח דאל גולייב מן די תעדני
מאן די גרח דאל גולייב מן די תעדני
מא חאד גייראק שבי אל כאס ואציני
מא חאד גייראק שבי אל כאס ואציני

????: "?????, ??????? ????, ???? ???? ??????? ??? ???? ????? ???? ???? ????, ????? ????. ???? ???? ???? ????, ???? ?? ??????????? ????? ???? ?? ?? ???. '???? ???? ?? ?????, ?? ????? ???? ????? ??????'. ??? ?? ???? ????? ?????? ?? ??? ??????? ???? ?? ?????, ??? ???? ??? ?? ?????".

עפרה חזה 1957 - 2000