מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש?? ?????
אלבום שירי תימן (1984)
מידע
מילים
??? ???? ????
לחן
????? ??????
עיבוד
??? ????
מילים

אם ננעלו דלתי נדיבים
דלתי מרום לא ננעלו
אל חי מרומם על כרובים
כולם ברוחו יעלו

אם ננעלו דלתי נדיבים
דלתי מרום לא ננעלו
אל חי מרומם על כרובים
כולם ברוחו יעלו
אל חי

כי הם אלי כיסאו קרובים
יודו שמו ויהללו
חיות שהם רצוא ושבים
מיום בריאה נכללו
אל חי
אל חי
ובשש כנפיים סביבים
עפים בעת יתגלגלו

אם ננעלו, אם ננעלו
אם ננעלו דלתי נדיבים
דלתי מרום לא ננעלו
אל חי מרום, אל חי מרומם
אל חי מרומם על כרובים
כולם ברוחם יעלו

גלגל ואופן רועשים
מודים שמו ומקדשים
מזיז כבודו לובשים
ובשש כנפיים סביבים
עפים בעת יתגלגלו
יענו בקול שירים ערבים
יחד באותות נדגלו

גלגל ואופן רועשים
מודים שמו ומקדשים
מזיו כבודו לובשים
אל חי

אם ננעלו דלתי נדיבים
דלתי מרום לא ננעלו
אל חי מרומם על כרובים
כולם ברוחו יעלו

כי הם אלי כיסאו קרובים
יודו שמו ויהללו
חיות שהם רצוא ושבים
מיום בריאה נכללו
ובשש כנפיים סביבים
עפים בעת יתגלגלו

עפרה חזה 1957 - 2000