מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש??? ??????
אלבום אלבום הזהב (1987)
מידע
מילים
????? ?????
לחן
????? ?????
עיבוד
???? ?????
מילים

מה נבקש עם בוקר אור מבין המילים
מה נבקש עם בוקר אור מאלוהים
מילה קטנה אוהבת, מילה תמה
מילה שבה נמצא את כל הנשמה
מילה קטנה אוהבת, מילה תמה
מילה שבה נמצא את כל הנשמה

אמן למילים, לכוונות
אמן לשירים ולחלומות
אמן לילדים הרכים שבגן
אמן לימים הטובים של כולם

אמן למילים, לכוונות
אמן לשירים ולחלומות
אמן לילדים הרכים שבגן
אמן לימים הטובים של כולם

ואם מכל המלחמות תשוב בשלום
ובעיניך הטובות תאיר את היום
אז נשתוק ביחד את המילים
בהן אותי אהבת כל הימים
אז נשתוק ביחד את המילים
בהן אותי אהבת כל הימים

אמן למילים, לכוונות
אמן לשירים ולחלומות
אמן לילדים הרכים שבגן
אמן לימים הטובים של כולם

אמן למילים, לכוונות
אמן לשירים ולחלומות
אמן לילדים הרכים שבגן
אמן לימים הטובים של כולם

אמן למילים, לכוונות
אמן לשירים ולחלומות
אמן לילדים הרכים שבגן
אמן לימים הטובים של כולם

אמן למילים, לכוונות
אמן לשירים ולחלומות
אמן לילדים הרכים שבגן
אמן לימים הטובים של כולם

אמן למילים, לכוונות
אמן לשירים ולחלומות
אמן לילדים הרכים שבגן

אמן לימים
אמן לילדים
אמן לשירים
אמן למילים
אמן

עפרה חזה 1957 - 2000