מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש?????? ????? ???????
אלבום וחוץ מזה הכל בסדר (1976)
מידע
מילים
?????-?????
לחן
????? ?????
עיבוד
???? ???
מילים

שור דודי הדר
שור דודי הדר
צביה עזובה
בין גדוד אריות
גדוד אריות
צביה עזובה
בין גדוד
בין גדוד אריות
תרצה עמך
תרצה עמך
נעלה להר ציון
בשיר וזמרה
ואני עבדך
ואני עבדך
אראה גאון עוזך
בשיר וזמרה

לפלח הרימון אדמה רקתך
כגובה הארמון גבוהה קומתך
ומור עם קינמון יפיחון מביתך
צביה עיניה לליבי אסרו
צביה עיניה לליבי אסרו

אקוה חסדך שוכן מעונים
שלח ישעך לעם
קודש נדודים

להר ציון, להר ציון
תשיבנו נכונים
בקול שופר, בקול שופר
תקבץ הפזורים
בקול שופר בקול שופר
תקבץ הפזורים

שכינה
שכינה חופי על הגאונים
להבין סוד, להבין סוד
בתוך אוזל צמודים
להבין סוד, להבין סוד
בתוך אוזל צמודים

להר ציון, להר ציון
תשיבנו נכונים
בקול שופר, בקול שופר
תקבץ הפזורים

להר ציון, להר ציון
תשיבנו נכונים
בקול שופר, בקול שופר
תקבץ הפזורים
בקול שופר בקול שופר
תקבץ הפזורים

עפרה חזה 1957 - 2000