מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפושOde Le'eli
אלבום
Fifty Gates of Wisdom (1989)
מידע
מילים
Rabbi Shalom Shabazi
לחן
Traditional Yemenite
עיבוד
Benni Nagari
מילים

ODE LE'ELI
KONANI TZUR PO'ALI

ODE LE'ELI
KONANI TZUR PO'ALI

HU YISHMA'A KOLI
VEYAFIK MAMLALI

HU YISHMA'A KOLI
VEYAFIK MAMLALI

BISHMO AKAVE
ECHRA'A ESHTACHAVE

BISHMO AKAVE
ECHRA'A ESHTACHAVE

ASDIR SHEVACH NA'E
YECHIDA MAMLALI

ASDIR SHEVACH NA'E
YECHIDA MAMLALI

GALI LEMATZPUNECH
LERASHE MECHANCHECH

GALI LEMATZPUNECH
LERASHE MECHANCHECH

VA'ASI RETZON KONECH
REZTON KONECH
VELISHMO HALELI

RABIM HALITZUNI
VERABU SHOTANI

RABIM HALITZUNI
VERABU SHOTANI

HASHEV SJAVOT ANI
VEHA'ER OFALI

HASHEV SJAVOT ANI
VEHA'ER OFALI

TEREM LACH NIKRA
LISHA'ECH MEHERA

TEREM LACH NIKRA
LISHA'ECH MEHERA

KI MIMECH ORA
VE'ATA GO'ALI

KI MIMECH ORA
VE'ATA GO'ALI

GALI LEMATZPUNECH
LERASHE MECHANCHECH

GALI LEMATZPUNECH
LERASHE MECHANCHECH

VA'ASI RETZON KONECH
REZTON KONECH
VELISHMO HALELI

ODE LE'ELI
KONANI TZUR PO'ALI

ODE LE'ELI
KONANI TZUR PO'ALI

HU YISHMA'A KOLI
VEYAFIK MAMLALI

HU YISHMA'A KOLI
VEYAFIK MAMLALI

עפרה חזה 1957 - 2000