מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפושMedley: Tzur Menati/Se'i Yona/Sapri Tama
אלבום
Fifty Gates of Wisdom (1989)
מידע
מילים
Rabbi Shalom Shabazi/Rabbi Shalom Shabazi/Se'adia Ben Amram
לחן
Traditional Yemenite/Traditional Yemenite/Traditional Yemenite
עיבוד
Benni Nagari
מילים

TZUR MENATI VECHEMDAT CHELKI
TZUR MENATI
TZUR MENATI VECHEMDAT CHELKI

TZUR MENATI VECHEMDAT CHELKI
CHELKI
TZUR MENATI VECHEMDAT CHELKI

TZUR MENATI VECHEMDAT CHELKI
CHELKI
TZUR MENATI VECHEMDAT CHELKI

HAGVERET SHIVTI CHAZKI
CHAZKI
HAGVERET SHIVTI CHAZKI

HAGVERET SHIVTI CHAZKI
CHAZKI
HAGVERET SHIVTI CHAZKI

TZUR MENATI VECHEMDAT CHELKI
CHELKI
TZUR MENATI VECHEMDAT CHELKI

SE'I YONA VESHIM'INI
BECHINOR NAGNI
SE'I YONA VESHIM'INI
BECHINOR NAGNI

UFITZCHI ZEMER RONI
BASHIR HITBONENI
UFITZCHI ZEMER RONI
BASHIR HITBONENI

UMAHARI VE'AL TIFNI
LADERECH SHOTANI
UMAHARI VE'AL TIFNI
LADERECH SHOTANI

KCHI TZEDA VENISA'A
VENIT'ADEN VENISBA'A
VENISHTE MA'AYANOT DE'A
VENASHIRA ALEY NEVEL

VEZEMER TITNI
VENASHIRA ALEY NEVEL
VEZEMER TITNI

SE'I YONA VESHIM'INI
BECHINOR NAGNI
SE'I YONA VESHIM'INI
BECHINOR NAGNI

SAPRI TAMA TMIMA
SAPRI NAGIL BETIMA
SAPRI NAGIL BETIMA

BAT MELACHIM HACHACHAMA
AN MEKOMECH SAPRI LI
AN MEKOMECH SAPRI LI
ANTA, ANTA

ANTA YONA SE'ADIA
LI BEFLARTIN ALEHA
LI BEFLARTIN ALEHA

SAPRI, SPARI
SAPRI TAMA TMIMA
SAPRI NAGIL BETIMA
SAPRI NAGIL BETIMA
ANTA, ANTA

VE'ANI TOCH LEV ONIYA
BIFI OTE ME'ILI
BIFI OTE ME'ILI

SAPRI, SPARI
SAPRI TAMA TMIMA
SAPRI NAGIL BETIMA
SAPRI NAGIL BETIMA

HARASHUT BE'EMET NETUNA
LACH SHLOMOT HACHATUNA
LACH SHLOMOT HACHATUNA

AL YESITECH TZAL MAMONA
BAT VE'AL YASIG GVULI
BAT VE'AL YASIG GVULI

עפרה חזה 1957 - 2000