מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפושAyelet Chen
אלבום
Fifty Gates of Wisdom (1989)
מידע
מילים
Rabbi Shalom Shabazi
לחן
Traditional Yemenite
עיבוד
Benni Nagari
מילים

AYELET CHEN
BAGALUT TISMACHENI
UVALAYLA, BALAYLA
BETOCH CHEYKE MELONI

AYELET CHEN
BAGALUT TISMACHENI
UVALAYLA, BALAYLA
BETOCH CHEYKE MELONI

LECHOS YEYNA
ANI TAMID MEZUMAN
VENIT'ARAV, NIT'ARAV
CHAMAD YEYNA BEYEYNI

LECHOS YEYNA
ANI TAMID MEZUMAN
VENIT'ARAV, NIT'ARAV
CHAMAD YEYNA BEYEYNI

SHATU DODIM
LE'UMATI VESHACHRU
VEHA'IRU, HA'IRU
LESECHEL RA'AYONI

SHATU DODIM
LE'UMATI VESHACHRU
VEHA'IRU, HA'IRU
LESECHEL RA'AYONI

BEHECHAL BAT MELACHIM
HAKVODA
VESHULCHANA, SHULCHANA
MEZUMAN LAHAMONI

BEHECHAL BAT MELACHIM
HAKVODA
VESHULCHANA, SHULCHANA
MEZUMAN LAHAMONI

ZMAN HIFRID
LECHOL RE'IM VEDODIM
AVAL DODI, AVAL DODI
BA'AHAVA YIMSHACHENI

ZMAN HIFRID
LECHOL RE'IM VEDODIM
AVAL DODI, AVAL DODI
BA'AHAVA YIMSHACHENI

YIKSHAR CHEN VACHESED
AL GVERET
BEMA'AGAL CHEN, BEMA'AGAL CHEN
VACHESED YIZKARENI

YIKSHAR CHEN VACHESED
AL GVERET
BEMA'AGAL CHEN, BEMA'AGAL CHEN
VACHESED YIZKARENI

TE'ORER AHAVAT
RACHEL LABANIM
BESOD MALCHUT, BESOD MALCHUT
ASIRIT TA'ALINI

TE'ORER AHAVAT
RACHEL LABANIM
BESOD MALCHUT, BESOD MALCHUT
ASIRIT TA'ALINI

ELOHIM CHISH
LE'AMCHA YESHU'A
BE'ET RATZON, BE'ET RATZON
TETZACHTZACH GRONI

ELOHIM CHISH
LE'AMCHA YESHU'A
BE'ET RATZON, BE'ET RATZON
TETZACHTZACH GRONI

SHLOMI RAV
BEROV SHALEM TESOVEV
BNEY ISH TAM, BNEY ISH TAM
SGULAT AV HAMONI

SHLOMI RAV
BEROV SHALEM TESOVEV
BNEY ISH TAM, BNEY ISH TAM
SGULAT AV HAMONI

AYELET CHEN

עפרה חזה 1957 - 2000