מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפושIm Nin'alu
אלבום
Fifty Gates of Wisdom (1989)
מידע
מילים
Rabbi Shalom Shabazi
לחן
Traditional Yemenite
עיבוד
Benni Nagari
מילים

IM NIN'ALU
DAL THAE NA DI VIM
DAL THAE MA ROM
LO NIN'ALU

EL HI MAROMEM
AL KARUVIM
KULAM BERUCHO YA'ALU

IM NIN'ALU
DAL THAE NA DI VIM
DAL THAE MA ROM
LO NIN'ALU

EL HI MAROMEM
AL KARUVIM
KULAM BERUCHO YA'ALU

EL HI

KI HEM ALEY KIS'O KROVIM
YODU SHMO VEYEHALELU
HAYOT SHEHEM RATZO VASHOVIM
MIYOM BRI'A NICHLALU

EL HI
EL HI

UBESHESH KNAFAYIM SAVIVIM
AFIM BE'ET YITGALGALU

IM NIN'ALU, IM NIN'ALU
IM NIN'ALU
DAL THAE NA DI VIM
DAL THAE MA ROM
LO NIN'ALU

EL HI MAROMEM
EL HI MAROMEM
EL HI MAROMEM
AL KARUVIM
KULAM BERUCHO YA'ALU

GALGAL VE'OFAN RO'ASHIM
MODIM SHMO UMEKADSHIM
MEZIV KVODO LOVSHIM
UBESHESH KNAFAYIM SAVIVIM
AFIM BE'ET YITGALGALU
YA'ANU BEKOL SHIRIM AREVIM
YACHAD BE'OTOT NIDGALU

GALGAL VE'OFAN RO'ASHIM
MODIM SHMO UMEKADSHIM
MEZIV KVODO LOVSHIM

EL HI

IM NIN'ALU
DAL THAE NA DI VIM
DAL THAE MA ROM
LO NIN'ALU

EL HI MAROMEM
AL KARUVIM
KULAM BERUCHO YA'ALU

KI HEM ALEY KIS'O KROVIM
YODU SHMO VEYEHALELU
HAYOT SHEHEM RATZO VASHOVIM
MIYOM BRI'A NICHLALU

UBESHESH KNAFAYIM SAVIVIM
AFIM BE'ET YITGALGALU

עפרה חזה 1957 - 2000