מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפושFat Fata
אלבום מנגינת הלב 2 (2004)
מידע
מילים
Ofra Haza and Bezalel Aloni
לחן
Ofra Haza and Bezalel Aloni
עיבוד
Izhar Ashdot
מילים

YONA

FAT FATA FATA
FAT FATA FATA
FAT FATA FATA TA
FATA TA

FAT FATA FATA
FAT FATA FATA
FAT FATA FATA TA
FATA TA

FAT FATA FATA
FAT FATA FATA
FAT FATA FATA TA
FATA TA

FAT FATA FATA
FAT FATA FATA
FAT FATA FATA TA
FATA TA

YONAT AHAVA
YONAT AHAVA

FAT FATA FATA
FAT FATA FATA
FAT FATA FATA TA
FATA TA

FAT FATA FATA
FAT FATA FATA
FAT FATA FATA TA
FATA TA

FAT FATA FATA
FAT FATA FATA
FAT FATA FATA TA
FATA TA

FAT FATA FATA
FAT FATA FATA
FAT FATA FATA TA
FATA TA

YONA YONA
YONA YONA
YONA YONA
YONAT AHAVA

YONA YONA
YONA YONA
YONA YONA
YONAT AHAVA

YONA

FAT FATA FATA
FAT FATA FATA
FAT FATA FATA TA
FATA TA

FAT FATA FATA
FAT FATA FATA
FAT FATA FATA TA
FATA TA

FAT FATA FATA
FAT FATA FATA
FAT FATA FATA TA
FATA TA

FAT FATA FATA
FAT FATA FATA
FAT FATA FATA TA
FATA TA

YONA

עפרה חזה 1957 - 2000