מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפושKaddish
אלבום מנגינת הלב 2 (2004)
מידע
מילים
Ofra Haza and Bezalel Aloni
לחן
Ofra Haza and Bezalel Aloni
עיבוד
Ofra Haza and Bezalel Aloni
מילים

NOTE SHAMAYIM KIYRI'A
HAMKARE BAMAYIM, ALIYOTAV
HASAM AVIM REHUVO
HAMEHALEH AL KANFEY RU'AH

Why do I cry at night?
Why do I feel so bad?
Something holds me tight
It's something in the air

I have a prayer a prayer
A prayer from my heart
Night after night after daylight
Memories of home
Hm... hm... hm...

BA HA YECHON OOV YA MECHON - KADDISH
AL ISRAEL TAL ME DE HUN - KADDISH
AL NA HOMO AL SHE ZO VO - KADDISH
AL RA FOO OH OOGE OOLO - KADDISH
AL SA LI HO WA CHA PO RO - KADDISH
AL HA SO LO AL HA SO LO - KADDISH
AL NA HO MO - KADDISH
AL RA FOO OH - KADDISH
AL SA LI OH - KADDISH
WA CHA PO RO AL HA SO LO AL HA SO LO - KADDISH

OOH... KADDISH DE RA BA NAN
OOH... KADDISH DA AMI RAM
BO OLA MO DI VO RO - KADDISH
HOO YIT GA DAL WE YIT KA DASH - KADDISH
AL NA HOMO - KADDISH
AL RA FOO - KADDISH
AL SA LI OH - KADDISH
WA CHA PO RO AL HA SO LO AL HA SO LO - KADDISH

Hm... hm... hm...

NOTE SHAMAYIM KIYRI'A
HAMKARE BAMAYIM, ALIYOTAV
HASAM AVIM REHUVO
HAMEHALEH AL KANFEY RU'AH

עפרה חזה 1957 - 2000