מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש??? ?????
אלבום מבחר להיטי עפרה חזה ולהקת סדנת תיאטרון שכונת התקווה עם הסולן: מיכאל סינוואני (1983)
מידע
מילים
?. ???
לחן
?. ????
עיבוד
???? ????
מילים

בערוב היום עת שקעה החמה
אז תפרוש כנפה הזכה התמה
ואצאה לקבלה בשיר ותפילה
את שבת הכלה

מה נעמת שבת המלכה
משמי רום תרדי זוהרת
והאל יפרוש ברכה
לאומה נבחרת

לך עיניי אשא ונפשי תפעם
ראי שמחת ליבי ושמחת עולם
שבי עימנו את הזכה, מזמורים לך נשיר
זיו כבודך יזהיר

מה נעמת שבת המלכה
משמי רום תרדי זוהרת
והאל יפרוש ברכה
לאומה נבחרת

ראי דולקים נרות, אות הוא לכבודך
קסם וקדושה הם נוסכים בבואך
את מלכה משוש נוגים, את חמדת הימים
מדורות קדומים

מה נעמת שבת המלכה
משמי רום תרדי זוהרת
והאל יפרוש ברכה
לאומה נבחרת

עפרה חזה 1957 - 2000