מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש????? ??????
אלבום עתיק נושן (1977)
מידע
מילים
???? ?????
לחן
???? ?????
עיבוד
???? ???
מילים

יחילוי ויחלי
דימן עלא באלי
יחילוי ויחלי
דימן עלא באלי
אכלתק איל חאלי
ולבסתק איל גאלי
אכלתק איל חאלי
ולבסתק איל גאלי

הי ואלמחיבה באלי
יא רבי תובא
הי ואלמחיבה באלי
יא רבי תובא
הי ואלמחיבה באלי
יא רבי תובא

חביבי פי יא נאס
חילוה ומכטובה
חביבי פי יא נאס
חילוה ומכטובה
ואינתון סאילתוני
חילווה וחבובא

הי ואלמחיבה באלי
יא רבי תובא
הי ואלמחיבה באלי
יא רבי תובא
הי ואלמחיבה באלי
יא רבי תובא

חלפתי לאק אימן
חביבי ויאסלימן
חלפתי לאק אימן
חביבי ויאסלימן
ניסרתי לאק חמדה
ומה ביני ובינק

הי ואלמחיבה באלי
יא רבי תובא
הי ואלמחיבה באלי
יא רבי תובא
הי ואלמחיבה באלי
יא רבי תובא
אייווה

בעדה איל חילו בעדה
יא נאס חילו ג'עדה
בעדה איל חילו בעדה
יא נאס חילו ג'עדה
אסמר ויכלאני
אכול עסל נובא

הי ואלמחיבה באלי
יא רבי תובא
הי ואלמחיבה באלי
יא רבי תובא
הי ואלמחיבה באלי
יא רבי תובא

חביבי איל גני
בילחובי עלאמני
חביבי איל גני
בילחובי עלאמני
לא וא נאסיש ג'מבי
מא חאד בילי ג'מבי

הי ואלמחיבה באלי
יא רבי תובא
הי ואלמחיבה באלי
יא רבי תובא
הי ואלמחיבה באלי
יא רבי תובא

?? ???? ????? ???? ?????? "???? ????".

עפרה חזה 1957 - 2000