מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש???? ???????
אלבום עתיק נושן (1977)
מידע
מילים
?? ??????
לחן
?? ??????
עיבוד
???? ???
מילים

אדון הסליחות
בוחן לבבות
גולה עמוקות
דובר צדקות

חטאנו לפניך
רחם עלינו

חטאנו לפניך
רחם עלינו

הדור בנפלאות
ותיק בנחמות
זוכר ברית אבות
חוקר כליות

חטאנו לפניך
רחם עלינו

חטאנו לפניך
רחם עלינו

טוב ומיטיב לבריות
יודע כל נסתרות
כובש עוונות
לובש צדקות

חטאנו לפניך
רחם עלינו

חטאנו לפניך
רחם עלינו

מלא זכויות
נורא תהילות
סולח עוונות
עונה בעת צרות

חטאנו לפניך
רחם עלינו

חטאנו לפניך
רחם עלינו

פועל ישועות
צופה עתידות
קורא הדורות
רופא ערבות

שומע תפילות
תמים דעות
חטאנו לפניך
רחם עלינו

עפרה חזה 1957 - 2000