מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש?????
אלבום עתיק נושן (1977)
מידע
מילים
?? ??????
לחן
?? ??????
עיבוד
???? ???
מילים

אגדלך אלוהי כל נשמה
ואודך ברוב פחד ואימה

אגדלך אלוהי כל נשמה
ואודך ברוב פחד ואימה

בעומדי תוך קהלך צור לרומם
לך אכרע ואכוף ראש וקומה

רקיעי רום הלא נטה במבטא
והארץ יסדה על בלימה
והארץ יסדה על בלימה

היוכל איש חקור את סוד יוצרו
ומי הוא זה ברוב פחד ואימה

היוכל איש חקור את סוד יוצרו
ומי הוא זה ברוב פחד ואימה

מרומם הוא עלי כל פה ולשון
אשר הפליא ועשה כל בחוכמה

ויתגדל בגוי קדוש ועליון
ויתקדש שמיה רבא בעלמא
ויתקדש שמיה רבא בעלמא
אגדלך אלוהי כל נשמה
ואודך ברוב פחד ואימה

אגדלך אלוהי כל נשמה
ואודך ברוב פחד ואימה

בעומדי תוך קהלך צור לרומם
לך אכרע ואכוף ראש וקומה

רקיעי רום הלא נטה במבטא
והארץ יסדה על בלימה
והארץ יסדה על בלימה

עפרה חזה 1957 - 2000