מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש?????
אלבום ימים נשברים (1986)
מידע
מילים
???? ???
לחן
???? ???
עיבוד
???? ?????
מילים

מי שם בחושך, מי מיילל, מי מגשש, נוהם בחושך
כל כך מבהיל, כל כך מפחיד, לא נותן לישון
כולי רועדת, אני כאן לבד והוא בחוץ
ומשתתקת, אולי טיפוס כזה לחוץ שמולי יצוץ

רוצה לברוח, רגליי אינן זזות
רוצה לשכוח את הקולות
רוצה לצרוח קולי אינו נשמע
רוצה לצרוח אל הדממה
מי זה עומד שם בחושך?!...

חושך אולי דמיון אולי חלום?
חושך מתי יאיר היום?
חושך, חושך

פתאום הדלת נפתחת לבד וקר לי קר
ודמות בחושך עומדת מולי ובעיניה מבט מוזר
שמשה נשברת ויד ארוכה נוגעת בי
אני נזרקת, רוצה עזרה, רוצה מסתור מן החשיכה

רוצה לברוח, רגליי אינן זזות
רוצה לשכוח את הקולות
רוצה לצרוח קולי אינו נשמע
רוצה לצרוח אל הדממה
מי זה עומד שם בחושך?!...

חושך, חושך, אולי דמיון, אולי חלום
חושך, אולי דמיון אולי חלום

????: "???????? ???? ?????, ?? ???? ????? ??????? ????, ?? ???? ????? ?????, ???? ?????. ?????? ?? ???? ??????, ???? ??????, ???? ?????? ??????? ??? ??. ??? ??? ???, ????? ???????, ???? ???? ???? ????. ?? ?? ??? ??????, ?? ?? ?? ???? ???? ??? ????? ???? ????, ?????? ???? ??? ?? ?????. ??? ?????? ??????, ????? ????? ?? ???? ??? ?????, ?????? ????. ???? ?? ????? ????? ????? ??? ????? ?????. ???? ???, ???? ????".

עפרה חזה 1957 - 2000