מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש?? ????? ??????
אלבום שיר השירים בשעשועים (1978)
מידע
מילים
??? ??????
לחן
??? ??????
עיבוד
?. ????
מילים

על משכבי בלילות
בקשתי את שאהבה נפשי
בקשתי את שאהבה נפשי

בשווקים וברחובות
אבקשה את שאהבה נפשי
אבקשה את שאהבה נפשי

ביקשתיו ולא מצאתיו
ביקשתיו ולא מצאתיו
ביקשתיו ולא מצאתיו
ביקשתיו ולא מצאתיו
ביקשתיו ולא מצאתיו
ביקשתיו ולא מצאתיו

השבעתי אתכם
בצבאות או באיילות השדה
בצבאות או באיילות השדה

אם תעוררו
את האהבה עד שתחפץ
אהבה עד שתחפץ

ביקשתיו ולא מצאתיו
ביקשתיו ולא מצאתיו
ביקשתיו ולא מצאתיו
ביקשתיו ולא מצאתיו
ביקשתיו ולא מצאתיו
ביקשתיו ולא מצאתיו

על משכבי בלילות

עפרה חזה 1957 - 2000