מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש??? ????? ????
אלבום שיר השירים בשעשועים (1978)
מידע
מילים
??? ??????
לחן
????? ?????
עיבוד
?. ????
מילים

שימני כחותם על ליבך
שימני כחותם על זרועך
כי עזה כמוות אהבה
כי עזה כמוות אהבה
קשה כשאול קנאה
רשפיה רשפי אש
אש שלהבתיה
מים רבים לא יוכלו
לכבות את האהבה
ונהרות, ונהרות לא ישטפוה
אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה
בוז יבוזו לו

שימני כחותם על ליבך
שימני כחותם על זרועך
כי עזה כמוות אהבה
כי עזה כמוות אהבה
קשה כשאול קנאה
רשפיה רשפי אש
אש שלהבתיה

?? ???? ????? ???? ??????? ????????? ??????, Shaday.

עפרה חזה 1957 - 2000