מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש???? ??? ????
אלבום שיר השירים בשעשועים (1978)
מידע
מילים
??? ??????
לחן
???? ????
עיבוד
??? ??????
מילים

אחות לנו קטנה
ושדיים אין לה
מה נעשה לאחותינו
ביום שידובר בה

אחות לנו קטנה
ושדיים אין לה
מה נעשה לאחותינו
ביום שידובר בה

אם חומה היא
אם חומה היא
נבנה עליה טירת כסף
ובלי אשראי

אם דלת היא
אם דלת היא
נצור עליה לוח ארז
יהיה כדאי

אני חומה, חומה חומה
ושדיי כמגדלות

אני חומה, חומה חומה
ושדיי כמגדלות

אני חומה, חומה חומה
ושדיי כמגדלות

אני חומה, חומה חומה
ושדיי כמגדלות

אחות לנו קטנה
ושדיים אין לה
מה נעשה לאחותינו
ביום שידובר בה

אחות לנו קטנה
ושדיים אין לה
מה נעשה לאחותינו
ביום שידובר בה

אם חומה היא
אם חומה היא
נבנה עליה טירת כסף
ובלי אשראי

אם דלת היא
אם דלת היא
נצור עליה לוח ארז
יהיה כדאי

אני חומה, חומה חומה
ושדיי כמגדלות

אני חומה, חומה חומה
ושדיי כמגדלות

אני חומה, חומה חומה
ושדיי כמגדלות

אני חומה, חומה חומה
ושדיי כמגדלות

אחות לנו קטנה
ושדיים אין לה
מה נעשה לאחותינו
ביום שידובר בה

אחות לנו קטנה
ושדיים אין לה
מה נעשה לאחותינו
ביום שידובר בה

אם חומה היא
אם חומה היא
נבנה עליה טירת כסף
ובלי אשראי

אם דלת היא
אם דלת היא
נצור עליה לוח ארז
יהיה כדאי

עפרה חזה 1957 - 2000