מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש???? ?????
אלבום שיר השירים בשעשועים (1978)
מידע
מילים
??? ??????
לחן
??? ??????
עיבוד
??? ??????
מילים

מה דודך מדוד
היפה בנשים

מה דודך מדוד
היפה בנשים

מה דודך מדוד
היפה בנשים

מה דודך מדוד
היפה בנשים

דודי צח ואדום
דגול מרבבה

דודי צח ואדום
דגול מרבבה

דודי צח ואדום
דגול מרבבה

דודי צח ואדום
דגול מרבבה

זה דודי וזה רעי
בנות ירושלים
זה דודי וזה רעי
בנות ירושלם

זה דודי וזה רעי
בנות ירושלים
זה דודי וזה רעי
בנות ירושלם

מה דודך מדוד
היפה בנשים

מה דודך מדוד
היפה בנשים

מה דודך מדוד
היפה בנשים

מה דודך מדוד
היפה בנשים

שפתותיו הן שושנים
נוטפות מור עובר

שפתותיו הן שושנים
נוטפות מור עובר

שפתותיו הן שושנים
נוטפות מור עובר

שפתותיו הן שושנים
נוטפות מור עובר

זה דודי וזה רעי
בנות ירושלים
זה דודי וזה רעי
בנות ירושלם

זה דודי וזה רעי
בנות ירושלים
זה דודי וזה רעי
בנות ירושלם

מה דודך מדוד
היפה בנשים

מה דודך מדוד
היפה בנשים

מה דודך מדוד
היפה בנשים

מה דודך מדוד
היפה בנשים

חכו מ, מ, מ, ממתקים
כולו מחמדים

חכו מ, מ, מ, ממתקים
כולו מחמדים

חכו מ, מ, מ, ממתקים
כולו מחמדים

חכו מ, מ, מ, ממתקים
כולו מחמדים

זה דודי וזה רעי
בנות ירושלים
זה דודי וזה רעי
בנות ירושלם

זה דודי וזה רעי
בנות ירושלים
זה דודי וזה רעי
בנות ירושלם

ירושלם, ירושלם

עפרה חזה 1957 - 2000