מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש??? ???? ????? ??
אלבום שיר השירים בשעשועים (1978)
מידע
מילים
??? ??????
לחן
???? ???????
עיבוד
?. ????
מילים

אני ישנה וליבי ער
קול דודי דופק
פתחי לי אחותי
רעייתי, תמתי
שראשי נמלא טל
קצוותי רסיסי לילה

פשטתי את כותונתי
איכה אלבשנה
רחצתי את רגליי
איכה אטנפם
דודי שלח ידו מן החור
ומעיי המו עליו

קמתי אני לפתוח לדודי
וידיי נטפו מור
פתחתי לדודי
דודי חמק עבר
נפשי יצאה בדברו
נפשי יצאה בדברו

קמתי אני לפתוח לדודי
וידיי נטפו מור
פתחתי לדודי
דודי חמק עבר
נפשי יצאה בדברו
נפשי יצאה בדברו

עפרה חזה 1957 - 2000