מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש???? ???????
אלבום אהבה ראשונה (1974)
מידע
מילים
?? ???? ?????? ?????
לחן
????? ????? ?"? ??? ????
עיבוד
??? ??????
מילים

עורי צפון ובואי תימן
מים אילת עולים לארץ קודש
אשר ציווה האל אותם לגאול
ציונה באו ושיר אשר זכרו

אשאל אלוהיי יגאלה שבויים
שבויים, שבויים

אשאל אלוהיי יגאלה שבויים
שבויים, שבויים

יאסוף זרויים
יאסוף זרויים
יאסוף זרויים
יאסוף זרויים

נשקו לאדמה וחוגו אל
הנה משיח בא לישראל
הננו כאן, ביתינו ייבנה
ציונה באו בשיר אשר זכרו

נעלה לארצינו בשיר וזמרה
וזמרה, וזמרה

נעלה לארצינו בשיר וזמרה
וזמרה, וזמרה

וברון והדרה
וברון והדרה
וברון והדרה
וברון והדרה

עפרה חזה 1957 - 2000