מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש?????? ???
אלבום וחוץ מזה הכל בסדר (1976)
מידע
מילים
????? ?????
לחן
?????-????
עיבוד
???? ???
מילים

שבדע בק אדעיקי יא רחמן
שבדע בק אדעיקי יא רחמן
יא מירתי יעדים מישאן
יא מירתי יעדים מישאן
נסים עלא גלבי אתעבן
נסים עלא גלבי אתעבן
אשקי עליק גלבי אל מדלום
אשקי עליק גלבי אל מדלום

אנא נזלתי לילודי ולערף ניזולה
אלא ויניבי ולד אכדר מנגש געודה
אלא ויגול דיימה גד גולייבי יחיבו
אלא ויגול דיימה גד גולייבי יחיבו

שם בקצה הים עומד אדם
שם בקצה הים עומד אדם
כך עומד נדהם ולא מבין
כך עומד נדהם ולא מבין
מי זאת העולה כמו חלום
מי זאת העולה כמו חלום
מתוך ערפל כחום היום
מתוך ערפל כחום היום

נא בואי, בואי אליי ימה
נא בואי אליי
נשקי נא את שתי עיניי
נא בואי, בואי אליי

נא בואי, בואי אליי ימה
נא בואי אליי
נשקי נא את שתי עיניי
נא בואי, בואי אליי

שם בקצה הים עומד אדם
שם בקצה הים עומד אדם
כך עומד נדהם ורק שואל
כך עומד נדהם ורק שואל
מי יביא אליי מן המרחק
מי יביא אליי מן המרחק
אשליה של בית וגואל
אשליה של בית וגואל

נא בואי, בואי אליי ימה
נא בואי אליי
נשקי נא את שתי עיניי
נא בואי, בואי אליי

נא בואי, בואי אליי ימה
נא בואי אליי
נשקי נא את שתי עיניי
נא בואי, בואי אליי

נא בואי, בואי אליי ימה
נא בואי אליי
נשקי נא את שתי עיניי
נא בואי, בואי אליי

נא בואי, בואי אליי ימה
נא בואי אליי
נשקי נא את שתי עיניי
נא בואי, בואי אליי

עפרה חזה 1957 - 2000