מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש?????, ???-??
אלבום שירי מולדת ג (1987)
מידע
מילים
??? ????
לחן
????
עיבוד
??? ????
מילים

בגליל בתל חי
טרומפלדור נפל
בעד עמנו בעד ארצנו
גיבור יוסף נפל
דרך הרים דרך גבעות
רץ לגאול את שם תל חי
לאמור, לאחים שם:
לכו בעקבותיי

דרך הרים דרך גבעות
רץ לגאול את שם תל חי
לאמור, לאחים שם:
לכו בעקבותיי

בכל מקום
ובכל רגע
תזכרו אותי
כי נלחמתי וגם נפלתי
בעד מולדתי
כל היום אני חרשתי
ובליה קנה רובי בידי אחזתי
עד הרגע האחרון.

כל היום אני חרשתי
ובליה קנה רובי בידי אחזתי
עד הרגע האחרון.

????: "????? ??????? ???? ???????, ?? ?? ??? ?????? ?????? ?????? ??????. ????? ??????? ?????? ?????, ???? ????, ?? ??? ???? ???????? ??????? ????? ??? ???????. ???? ??????? ??? ???? ?????? ?? ?? ?? ??? ???? ???? ???????. ?? ??? ????? ???? ????. ????, ????? ?????".

עפרה חזה 1957 - 2000