מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש???? ?????
אלבום שירי מולדת ג (1987)
מידע
מילים
?????? ????
לחן
???? ??'??? (?"? ??? ????)
עיבוד
??? ????
מילים

אתקשט לי בעבאייה
ואצא לכפר
על ראשי אשים כפייה
על סוסי אדהר
לעת צאת בנות לשוקת
אל הכפר אבוא
שם אולי לי משתוקקת
עלמת חן, יה הו.

היי הויסה, דיו די
אוצה סוסלי אוצה לי
אל תראוני שלבד אדהר במשעולי
בשובי עם בת אדהרה
עלמת חן שלי

מיני בוקר ועד ערב
זה לילי בי יך
בצעיף אתכסה - על דרך
וכדי לי אח
כי ארדה לשאוב משוקת
לב אל כד יהום
על סוסי דודי לשוקת
לו יבוא פתאום

היי הויסה, דיו די
אוצה סוסלי אוצה לי
אל תראוני שלבד אשוב
משוקת לי
כי יבוא - עמו אדהרה
ושבילו שבילי.
אל תראוני שלבד אשוב
משוקת לי
כי יבוא - עמו אדהרה
ושבילו שבילי.

????: "?????? ??? ??? ????, ???? ??????. ???? ????? ????? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ????. ??? ???? ??? ???? ?? ????? ???? ??? ?? ???? ????? ???? ?????, ????? ???? ??? ??????. ???? ??? ?? ??????".

עפרה חזה 1957 - 2000