מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש???? ??????
אלבום שירי מולדת ב (1986)
מידע
מילים
???? ????
לחן
??? ?????
עיבוד
?? ??? ???
מילים

עמק תאנה וזית
גפן על קירות הבית
ותמר מיתמר עד לב שמיים
שמש בחיטה, באורן
הר של שעורה בגורן
ורימון אדמדם לחיים

אח... שבעת מינים
וזמרת הארץ בגנים
אח... שבעת מינים
ופרחים כחולים ולבנים

בני יעקב היטו כתף ושכם
ובזעת אפם הוציאו לחם
מן הגיא
מן ההר
מן העמק הזרוע, מן החוף, מן המדבר
איש לאחיו אמרו שלום עליך
ובלילות מה טובו אוהליך
בסוף הקיץ צל עבים
ואחרי החורף שב האביב

אח... שבעת מינים
וזמרת הארץ בגנים
אח... שבעת מינים
ופרחים כחולים ולבנים

בני יעקב היטו כתף ושכם
ובזעת אפם הוציאו לחם
מן הגיא
מן ההר
מן העמק הזרוע, מן החוף, מן המדבר
איש לאחיו אמרו שלום עליך
ובלילות מה טובו אוהליך
בסוף הקיץ צל עבים
ואחרי החורף שב האביב

לו ראינו, לו רצינו
לו היינו יחד משתנים

עפרה חזה 1957 - 2000