מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש?????
אלבום שירי מולדת ב (1986)
מידע
מילים
???? ????
לחן
?????? ?????
עיבוד
?? ??? ???
מילים

שדמתי
עם שחר זרעתיה בדמעה
תפילת היוגב נשמעה

שדמתי
רוותה תללים
שכרה מאור חמה
לפני קוצר שחה, שחה קמה

בצעד רב חרמש קלל
יונף אל על

חרמש קלל יונף
יונף אל על, יונף, יונף, יונף אל על

שדמתי
עם שחר זרעתיה בדמעה
תפילת היוגב נשמעה

שדמתי
רוותה תללים
שכרה מאור חמה
לפני קוצר שחה, שחה קמה

בצעד רב חרמש קלל
יונף אל על

חרמש קלל יונף
יונף אל על, יונף, יונף, יונף אל על

עפרה חזה 1957 - 2000