מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש?? ?????? ??????
אלבום שירי מולדת א (1983)
מידע
מילים
???? ????
לחן
????? ?????
עיבוד
?? ??? ???
מילים

שמש, שמש רד לים
רוח, רוח קל יהום
מי חולם, חולם עלייך
במשלט, משלט ערום

שני אורות בליל, בליל, בליל
לי רומזים, רומזים פתאום
מה אומרות עינייך, עינייך, עינייך
בלי לאמר עד תום, עד תום

בין סלעים, סלעים והר
עץ בודד, בודד ינום
מי הולך, הולך אלייך
עם ערוב, ערוב היום

שני אורות בליל, בליל, בליל
לי רומזים, רומזים פתאום
מה אומרות עינייך, עינייך, עינייך
בלי לאמר עד תום, עד תום

בוקר, בוקר עת יאור
ואשוב, אשוב מלחום
האמצא, אמצא עדיין
זכר, זכר לחלום

שני אורות בליל, בליל, בליל
לי רומזים, רומזים פתאום
מה אומרות עינייך, עינייך, עינייך
בלי לאמר עד תום, עד תום

בלי לאמר עד תום, עד תום

????: "?? ???? '?? ?????? ??????' ?????? ??????? ??? ???? 12, ????????? ??????? ????? '?????? ???????'. ???? ????? ?? ???? ???. ?? ????? ?? ?????? ??? ???? ????? ?????? ?? ????, ??? ???? ??????? ????? ????, ??? ?? ???? ????, ???? ????. ??? ??? ?? ?? ????? ???: '??? ???? ??? ????? ????? ????? ??? ???. ???????? ?????? ????? ?????, ???? ?? ?????? ?? ???? ?? ??? ?"?, '?? ?????? ??????'. ??? ??? ???? ????? ?? ???? ?????, ????? ?????? ?????? ???????? ??? ??? ????'".

עפרה חזה 1957 - 2000