מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש???? ??
אלבום וחוץ מזה הכל בסדר (1976)
מידע
מילים
????? ?????
לחן
???? ???????
עיבוד
???? ???
מילים

עזור לי שור קדימה
מבלי לבכות על החולף
לראות מה עוד באופק
מבלי לחוש גופי כואב
עזור לי, עזור לי

כי שביל ביניים לא ידעתי
ושתי הסעיפים לא אני יצרתי
נולדתי כמחלט ידעתי רק מחלט
למה בראתני שניים
עימי אף לא אחד
אף לא אחוש כאחד
כי אני הוא שניים

אני מתבייש סליחה לבקש
עיניי בוערות תוך האש
אני מבקש, חוזר ומבקש
עיניי בוערות תוך האש

עזור לי שור קדימה
מבלי לבכות על החולף
עזור לי שור קדימה
מבלי היות גופי כואב
עזור לי שור קדימה
כי בי אף לא מאומה
עזור לי, עזור לי

כי שביל ביניים לא ידעתי
ושתי הסעיפים לא אני יצרתי
נולדתי כמחלט ידעתי רק מחלט
למה בראתני שניים
עימי אף לא אחד
אף לא אחוש כאחד
כי אני הוא שניים

עזור לי שור קדימה
מבלי לבכות על החולף
עזור לי שור קדימה
מבלי היות גופי כואב
עזור לי שור קדימה
כי בי אף לא מאומה
עזור לי, עזור לי

???? ????? ???? "????? ??????", ??? ????? ????? ????? ????? ???? 1963.

עפרה חזה 1957 - 2000