מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש??? ????
אלבום עפרה חזה לילדים (1982)
מידע
מילים
?' ???? ?????
לחן
????? ?????
עיבוד
???? ????
מילים

לכה דודי
לקראת לה
לקראת כלה
פני שבת נקבלה, נקבלה

לכה דודי
לקראת לה
לקראת כלה
פני שבת נקבלה, נקבלה

שבת שלום
שבת שלום
שבת שלום ומבורך

שבת שלום
שבת שלום
שבת שלום ומבורך

לכה דודי
לקראת לה
לקראת כלה
פני שבת נקבלה, נקבלה

לכה דודי
לקראת לה
לקראת כלה
פני שבת נקבלה, נקבלה

שבת שלום
שבת שלום
שבת שלום ומבורך

שבת שלום
שבת שלום
שבת שלום ומבורך

עפרה חזה 1957 - 2000