מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש???? ??? ????
אלבום עפרה חזה לילדים (1982)
מידע
מילים
????
לחן
????
עיבוד
???? ????
מילים

היום יום שישי
היום יום שישי
מחר שבת
מחר שבת
שבת מנוחה

מחר שבת
מחר שבת
שבת מנוחה

היום כולם עובדים
היום כולם עובדים
מחר שבת
מחר שבת
שבת מנוחה

מחר שבת
מחר שבת
שבת מנוחה

היום יום שישי
היום יום שישי
מחר שבת
מחר שבת
שבת מנוחה

מחר שבת
מחר שבת
שבת מנוחה

עפרה חזה 1957 - 2000