מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש?? ????? ???? ??? ?? ????
אלבום עפרה חזה לילדים (1982)
מידע
מילים
?' ???? ??????
לחן
???? ????
עיבוד
???? ????
מילים

כל העולם כולו
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד

כל העולם כולו
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד

כל העולם כולו
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד

כל העולם כולו
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד

והעיקר, והעיקר
לא לפחד, לא לפחד כלל
והעיקר, והעיקר
לא לפחד כלל

והעיקר, והעיקר
לא לפחד, לא לפחד כלל
והעיקר, והעיקר
לא לפחד כלל

כל העולם כולו
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד

כל העולם כולו
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד
גשר צר מאוד

והעיקר, והעיקר
לא לפחד, לא לפחד כלל
והעיקר, והעיקר
לא לפחד כלל

והעיקר, והעיקר
לא לפחד, לא לפחד כלל
והעיקר, והעיקר
לא לפחד כלל

והעיקר, והעיקר
לא לפחד, לא לפחד כלל
והעיקר, והעיקר
לא לפחד כלל

והעיקר, והעיקר
לא לפחד, לא לפחד כלל
והעיקר, והעיקר
לא לפחד כלל

עפרה חזה 1957 - 2000