מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש???? ??? ?????
אלבום עפרה חזה לילדים (1982)
מידע
מילים
???? ???
לחן
???? ???
עיבוד
???? ????
מילים

בתשרי נתן הדקל
פרי שחום נחמד
בחשוון ירד יורה
ועל גגי רקד

בכסלו נרקיס הופיע
בטבת ברד
ובשבט חמה הפציעה
ליום אחד

באדר עלה ניחוח
מן הפרדסים
בניסן הונפו בכוח
כל החרמשים

באייר הכל צמח
בסיוון הבכיר
בתמוז ואז שמחנו
אחר קציר

תשרי, חשוון, כסלו, טבת
חלפו חלפו ביעף
גם שבט, אדר, ניסן, אייר,
סיוון, תמוז ואב

ובבוא אלול אלינו
ריח סתיו עלה
והתחלנו את שירנו
מהתחלה

בתשרי נתן הדקל
פרי שחום נחמד
בחשוון ירד יורה
ועל גגי רקד

בכסלו נרקיס הופיע
בטבת ברד
ובשבט חמה הפציעה
ליום אחד

באדר עלה ניחוח
מן הפרדסים
בניסן הונפו בכוח
כל החרמשים

באייר הכל צמח
בסיוון הבכיר
בתמוז ואז שמחנו
אחר קציר

תשרי, חשוון, כסלו, טבת
חלפו חלפו ביעף
גם שבט, אדר, ניסן, אייר,
סיוון, תמוז ואב

ובבוא אלול אלינו
ריח סתיו עלה
והתחלנו את שירנו
מהתחלה

בתשרי

עפרה חזה 1957 - 2000