מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש??? ????
אלבום עפרה חזה לילדים (1982)
מידע
מילים
?????? ???
לחן
?????? ???
עיבוד
???? ????
מילים

פנה הגשם
הלך הלך לו
ענן רקיע
חלף הלך לו
פני אדמה
באור חמה

שיבולים זקפו
ראשיהן בקמה
בני הרים זה אל זה
ברמה ישוררו
שלום שלום
הידד! הידד!
אביב היום

ערוץ הנחל
גלים בוקע
הומה החורש
חדווה שופע
מוריק הנוף
שדות לרוב

צבעונים עלו
באוזדר חן בנקיקים
בעמקים פרחי נוי זה אל זה
ישוררו
שלום שלום
האח! האח!
אביב היום

עפרה חזה 1957 - 2000