מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש??? ????
אלבום עפרה חזה לילדים (1982)
מידע
מילים
??? ???????
לחן
???? ?????
עיבוד
???? ????
מילים

בואו עננים
הבו גשם לגנים

טיף טיף טיפותיי
גשם גשם לשדותיי
לשיבולת לאילן
ולפרח הקטן שבגן

הנה עננים
גשם גשם בנים

טיף טיף טיפותיי
גשם גם לשדותיי
לשיבולת לאילן
ולפרח הקטן שבגן

בואו עננים
הבו גשם לגנים

טיף טיף טיפותיי
גשם גשם לשדותיי
לשיבולת לאילן
ולפרח הקטן שבגן

עפרה חזה 1957 - 2000