מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש??? ?? ?? ????
אלבום עפרה חזה לילדים (1982)
מידע
מילים
????
לחן
????
עיבוד
???? ????
מילים

אצא ל אל היער
לראות את הקוקית
ויען קול מיער
הן זוהי הקוקית קו קו, קו קו
הן זוהי הקוקית
קו קו, קו קו
הן זוהי הקוקית

אצא ל אל היער
לראות את הקוקית
ויען קול מיער
הן זוהי הקוקית קו קו, קו קו
הן זוהי הקוקית
קו קו, קו קו
הן זוהי הקוקית

קו קו, קו קו
הן זוהי הקוקית

עפרה חזה 1957 - 2000