מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש????? ????
אלבום עפרה חזה לילדים (1982)
מידע
מילים
????
לחן
????
עיבוד
???? ????
מילים

אחינו הנהג, אחינו הנהג
סע מהר, סע מהר
רודפים אחריך
רוצים להשיגך
סע מהר, סע מהר
סע מהר, סע מהר

אחינו הנהג, אחינו נהג
סע לאט, סע לאט
אם תיסע מהר
יתפוס אותך שוטר
סע לאט, סע לאט

אם תיסע מהר
יתפוס אותך שוטר
סע לאט, סע לאט

עפרה חזה 1957 - 2000