מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש???? ?????? ??
אלבום עפרה חזה לילדים (1982)
מידע
מילים
???? ????
לחן
??? ????
עיבוד
???? ????
מילים

מלאו אסמינו בר ויקבינו יין
בתינו הומים, הומים מתינוקות
ובהמתינו פורה
היי!

מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה
ואין ואין עדיין

מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה
ואין ואין עדיין

מלאו אסמינו בר ויקבינו יין
בתינו הומים, הומים מתינוקות
ובהמתינו פורה
היי!

מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה
ואין ואין עדיין

מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה
ואין ואין עדיין

עפרה חזה 1957 - 2000