מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש??? ?????
אלבום עפרה חזה לילדים (1982)
מידע
מילים
??????? ??
לחן
????? ?????
עיבוד
???? ????
מילים

הבו לבנים
אין פנאי לעמוד אף רגע
בנו הבנאים
אל פחד ואל יגע
קיר אל קיר נרים
מעל מכשול ופגע
כולנו נשיר
המנון בניין ארצינו
במקום אתמול יש לנו מחר
ובעד כל קיר
בהרף בניננו
עתיד עמנו לנו שכר

הבו הבו לבנים
כפר מושב וקרת
שירו זמר הבנים
שיר בניין ומרץ

הבו הבו לבנים
כפר מושב וקרת
שירו זמר הבנים
שיר בניין ומרץ

הבו לבנים
אין פנאי לעמוד אף רגע
בנו הבנאים
אל פחד ואל יגע
קיר אל קיר נרים
מעל מכשול ופגע
כולנו נשיר
המנון בניין ארצינו
במקום אתמול יש לנו מחר
ובעד כל קיר
בהרף בניננו
עתיד עמנו לנו שכר

הבו הבו לבנים
כפר מושב וקרת
שירו זמר הבנים
שיר בניין ומרץ

הבו הבו לבנים
כפר מושב וקרת
שירו זמר הבנים
שיר בניין ומרץ

עפרה חזה 1957 - 2000