מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש?? ???? ???
אלבום עפרה חזה לילדים (1982)
מידע
מילים
???? ??????
לחן
???? ????
עיבוד
???? ????
מילים

מי יבנה יבנה בית בתל אביב?
מי יבנה יבנה בית בתל אביב?
נחנו החלוצים
נבנה את תל אביב
הבו חור ולבנים
ונבנה את תל אביב

מי יזרע יזרע שדה בתל חי?
מי יזרע יזרע שדה בתל חי?
אנחנו החלוצים
נזרע את תל חי
הבו לנו זרעונים
ונזרע את תל חי

מי ישתול ישתול פרדס ברחובות?
מי ישתול ישתול פרדס ברחובות?
אנחנו החלוצים
נשתול ברחובות
הבו לנו שתילים
ונשתול ברחובות

עפרה חזה 1957 - 2000