מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש???? ?????
אלבום עפרה חזה לילדים (1982)
מידע
מילים
???? ???
לחן
????
עיבוד
???? ????
מילים

אני בובה ושמי ימימה - מה
פרועה אני שנה תמימה - מה
כולם אומים לי כי אני יפה
רק רגליי הן עקומות נורא

וכשיצאנו לטיול - יול - יול
לפרדס וגם ללול - לול - לול
כולם אמרו: ימימה כה יפה
רק רגליה עקומות נורא

איני רוצה שילעגו - גו - גו
לכשאגדל כולם יאמרו - רו - רו
ימימה היא בובה כה יפה
רק רגליה עקומות נורא

עפרה חזה 1957 - 2000