מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש??? ??? ????
אלבום עפרה חזה לילדים (1982)
מידע
מילים
????
לחן
????
עיבוד
???? ????
מילים

בנו גשר, בנו גשר
בנו גשר מזהב
כולם עוברים, כולם עוברים
ואחרון נשאר

בנו גשר, בנו גשר
בנו גשר מזהב
כולם עוברים, כולם עוברים
ואחרון נשאר

בנו גשר, בנו גשר
בנו גשר מזהב
כולם עוברים, כולם עוברים
ואחרון נשאר

בנו גשר, בנו גשר
בנו גשר מזהב
כולם עוברים, כולם עוברים
ואחרון נשאר

עפרה חזה 1957 - 2000