מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש????? ?????
אלבום עפרה חזה לילדים (1982)
מידע
מילים
????
לחן
????
עיבוד
???? ????
מילים

שניים סינים
עם כינור גדול
ישבו על הספסל
ופטפטו בקול גדול
בא שוטר גרש אותם
וזה הכל
שניים סינים
עם כינור גדול

שינים סינים
עם כיניר גידיל
ישבי עיל היסיפסיל
ויפיטפיטי ביקיל גידיל
בי שיטיר גיריש איתים
ויזי היכיל
שינים סינים
עם כיניר גידיל

שונום סונום
עום כונור גודול
יושבו עול הוסופסול
ופוטפוטו בוקול גודול
בו שוטור גורוש אותום
וזו הוכול
שונום סונום
עום כונור גודול

שנם סנם
עם כאנאר גאדאל
ישבה על הספסל
ופטפטה בקל גדל
בא שטר גרש אתם
וזה הכל
שנם סנם
עם כאנאר גאדאל

עפרה חזה 1957 - 2000