מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש?? ??? ???
אלבום עפרה חזה לילדים (1982)
מידע
מילים
???? ??????
לחן
????
עיבוד
???? ????
מילים

יש לנו תיש
לתיש יש זקן
ולו ארבע רגליים
וגם זנב קטן
במקל, בסרגל
מה שבא ליד

במקל, בסרגל
מה שבא ליד

במקל, בסרגל
מה שבא ליד

יש לנו תיש
לתיש יש זקן
ולו ארבע רגליים
וגם זנב קטן
במקל, בסרגל
מה שבא ליד

במקל, בסרגל
מה שבא ליד

במקל, בסרגל
מה שבא ליד

עפרה חזה 1957 - 2000