מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש???? ???? ??????
אלבום כל הנשמה (1994)
מידע
מילים
??? ??
לחן
???? ???
עיבוד
???? ???????
מילים

גופך רוקד בחלומי
וגופי זע
גם הוא רוקד
בחלומך איני
רוח ליל גמישה
פורטת על וילונות החדר

רוח ליל גמישה
פורטת על וילונות החדר

מי ייתן
מי ייתן
והייתי שוב בביתי
מי ייתן
מי ייתן
והייתי שוב בביתי
ללחוש לך
מילות אהבה
ללחוש לך אהבה

גופך רוקד בחלומך
וגופי זע
אינו רוקד
בחלומך איני
רוח ליל גמישה
פורטת על וילונות החדר

רוח ליל גמישה
פורטת על וילונות החדר

מי ייתן
מי ייתן
והיית שוב בביתי
מי ייתן
מי ייתן
והייתי שוב בביתי
ללחוש לך
מילות אהבה
ללחוש לך אהבה

מי ייתן
מי ייתן
והייתי שוב ביתי
מי ייתן
מי ייתן
והייתי שוב בביתי
ללחוש לך
מילות אהבה
ללחוש לך אהבה

עפרה חזה 1957 - 2000