מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש???? ?????
אלבום וחוץ מזה הכל בסדר (1976)
מידע
מילים
????? ?????
לחן
??? ??????
עיבוד
??? ????
מילים

ראיתיך אבי משוטט בדרכים
ופנים לא לך תוך הצלם
בבלויי רעיונות בסחבות בגדים
כמו הלכת חריש אחר תלם

בתחנת אותיות נפגשנו צופים
אתה ואני כדלי והחבל
עיניך תוהות ואנחנו זרים
כתמול כהיום, הכל הבל

שירי על טוב לבן
שירי על חטא לבן
אויה אם כן לאב
שבבנו לא עזב
מאום מתורת סב

שירי על טוב לבן
שירי על חטא לבן
אויה אם כן לאב
שבבנו לא עזב
מאום מתורת סב

אבק דרכים עולה בחלוני
וצר לי דמותך בפתח
עיניי קמות ואני איני
מול דמותך הניבטת בפתח

רוח דרכים טרקה בחלוני
חלפה לי דמותך, דמותך מנגד
עיניי דומעות ואני עני
לדמותך המשוטטת מנגד

שירי על טוב לבן
שירי על חטא לבן
אויה אם כן לאב
שבבנו לא עזב
מאום מתורת סב

שירי על טוב לבן
שירי על חטא לבן
אויה אם כן לאב
שבבנו לא עזב
מאום מתורת סב

שירי על טוב לבן
שירי על חטא לבן
אויה אם כן לאב
שבבנו לא עזב
מאום מתורת סב
מאום מתורת סב
מאום מתורת סב

???? ??????? ????? ?????? ?????? ?? ???? ??????? ???? ?????? ???? 1975.

????? ???? ????? ???? ????? "???? ??? ?????", ????? ????? ????? ???? 1965.

עפרה חזה 1957 - 2000