מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש??? ???
אלבום כל הנשמה (1994)
מידע
מילים
????? ?????
לחן
???? ???????
עיבוד
???? ???????
מילים

משוטט, תוהה, נכזב
אחד ועוד אחד
עובר ושב
על יד חייו
על יד חייו
משוטט, מוכה, נכזב
אחד ועוד אחד
הוא לבד והם אחד
והם לבד

ילדים אובדים בתוך הלילה
ילדים שוכבים על מדרכה
ילדים תוהים אם שם למעלה
רואים מלאך בחשיכה
ילדים אובדים בתוך הלילה
ילדים חולמים על מה שבא
ומציירים בתוך הלילה
צורות של אור בחשיכה

כטיפות של גשם רב
נופלים אחד אחד
נשברים
בין קו לקו
והם רבים
זה לזה סוגרים עכשיו
את סיפור חייו
סיפור אחד של ילד
ילד אחד

ילדים אובדים בתוך הלילה
ילדים שוכבים על מדרכה
ילדים תוהים אם שם למעלה
רואים מלאך בחשיכה
ילדים אובדים בתוך הלילה
ילדים חולמים על מה שבא
ומציירים בתוך הלילה
צורות של אור בחשיכה

ילדים תוהים אם שם למעלה
רואים מלאך בחשיכה

משוטט, תוהה, נכזב
אחד ועוד אחד
עובר ושב
על יד חייו

????: "?? ??? ????? ?????? ????? ???? ?????? ?????, ?? ?????? ???????. ???? ??? ??? ??? ????? ?? ?????? ?????? ?????? ??????. ?? ?????? ???? ?????? ????, ????? ???? ???? ????, ??????? ????, ?? ??????? ??? ??? ?????? ???? ???? ?????, ?????? ?? ???".

עפרה חזה 1957 - 2000