מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש?? ?????
אלבום כל הנשמה (1994)
מידע
מילים
????? ????? ????? ???
לחן
???? ??? ????? ???????'
עיבוד
???? ?????
מילים

אלוהיי, אלוהיי כל הנשמה
שנתת בי, אלוהיי

כן, יש הרבה הסתר פנים
ואהבות שאי אפשר
כמו שאנו נולדים
אל תוך החיים
מה נשאר?

כן, על ימים, ימים רבים
על הכאב שלא חדל
כמו שאנו נולדים
ומבקשים קצת רחמים
אלוהיי

אלוהיי כל הנשמה שנתת בי
אלוהיי, כל הנשמה מה, מהי?!
אלוהיי, תן רק כוח לכולם
אלוהיי, תן רק כוח לעולם

כן, על ימים, ימים רבים
על הכאב שלא חדל
כמו שאנו נולדים
ומבקשים קצת רחמים
אלוהיי

אלוהיי כל הנשמה שנתת בי
אלוהיי, כל הנשמה מה, מהי?!
אלוהיי, תן רק כוח לכולם
אלוהיי, תן רק כוח לעולם

???? ????? ?????? ???? ?????? "????? ????", ??????? ?? ????? ??'???.

????: "?? ?????. ????? ?? ?"? ???? ????????? ?????? ??? ???????, ?????? ?? ?????? ?? ????? ???? ??? ???? ???. ?? ?????? ????, ??? ?? ????? ?? ???? ???? ??? ???? ?????. ?? ????? ?? ??????? ???? ??????? ??? ?????? ???? ?? ???".

עפרה חזה 1957 - 2000